Wodoryzacja gospodarki

NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” w zakresie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Program koncentruje się na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Kto może ubiegać się o dotację:

 • przedsiębiorstwa
 • jednostki naukowe

Forma i intensywność dofinansowania:

Dotacja:

 • maksymalna intensywność pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.
 • jeśli dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka:

 • udzielana w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dotacji.
 • wyłącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (tj. na zwiększenie mocy produkcyjnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem)
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej

Nabór wniosków:

 • 3 czerwca do 2 września 2024

Cel finansowania:

Wsparcie technologii związanych z budową, wdrożeniem oraz komercjalizacją innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

I. Projekty badawczo-rozwojowe:

 • dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem
 • zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1

II. Projekty zwiększające moce produkcyjne:

 • dotyczące innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem
 • mogą obejmować budowę linii technologicznej lub fabryki

Warunki dofinansowania:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln PLN
 • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln PLN
 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 mln PLN
 • Okres spłaty pożyczki: do 15 lat z możliwością przedłużenia do 25 lat
  (licząc od daty wypłaty pierwszej transzy do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej)

Kluczowe warunki:

 • projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Krajowym Planie Odbudowy, szczególnie w zakresie niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki
 • spełnienie warunku nowej zasady horyzontalnej „nie czyń znaczącej szkody” (do no significant harm, DNSH), odnoszącej się do sześciu celów środowiskowych
 • łagodzenie zmian klimatu
 • jednostki transportowe powstałe w wyniku projektów nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych

Budżet:

Na realizację projektów przeznaczono łącznie 1 193 009 000 PLN w tym:

 • 493 009 000 PLN na bezzwrotne dotacje
 • 700 000 000 PLN na pożyczki

Wsparcie oferowane w ramach programu Wodoryzacja Gospodarki to możliwość rozwoju ekologicznego i zrównoważonego transportu w Polsce. Eksperci LPW Consulting zapraszają do kontaktu i bezpłatnych konsultacji projektów!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!