Karta projektu

Dotycząca możliwości pozyskania dofinansowania

Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli oszacować nam szanse Twojej firmy na uzyskanie dofinansowania projektu z funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania. Na podstawie wypełnionej ankiety nasi eksperci ocenią wstępnie projekt, a w razie potrzeby skontaktują się ze wskazaną osobą celem ustalenia dodatkowych informacji.

  Dane przedsiębiorstwa

  Osoba do kontaktu

  Informacje dotyczące projektu

  Prosimy o dokonanie opisu projektu w wybranym obszarze.

  Obszar
  Krótki opis projektu

  (np. budowa fabryki w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego w skali kraju lub województwa produktu / usługi)

  Szacunkowa
  wartość projektu
  Miejsce realizacji

  (miasto, woj.)

  Inwestycja
  np. zakup sprzętu, oprogramowania itp.
  Wdrożenie wyników prac B+R
  Infrastruktura B+R
  Prace B+R
  Cyfryzacja
  Ochrona środowiska
  Inny
  Informacje dodatkowe

  Zalecamy ich wypełnienie, wielkość przedsiębiorstwa jest ważna w kontekście dopasowania odpowiedniego konkursu.

  Średnioroczna
  liczba pracowników
  *Pola wymagane

  Ta strona jest chroniona przy użyciu reCAPTCHA. Mają zastosowanie zasady Polityki prywatnościWarunków korzystania Google.