Efektywność energetyczna (wraz z OZE) w średnich i dużych przedsiębiorstwach

Preferencyjna pożyczka 0% z umorzeniem na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dla średnich i dużych firm | cała Polska

Kto może ubiegać się o dotację:

średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski

Poziom dofinansowania:

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących 100 % kosztów kwalifikowanych, z czego:

 • maksymalnie 85% stanowić może pożyczka preferencyjna (oprocentowanie 0%) z premią inwestycyjną (umorzeniem)
 • maksymalnie 15% stanowić może pożyczka udzielana na warunkach rynkowych przez NFOŚiGW (jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji)
 • Umorzenie: do 30% dla dużych firm oraz 49% pożyczki dla średnich
 • Okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Nabór wniosków:

czerwiec – wrzesień 2024

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Wsparcie można przeznaczyć na projekty w zakresie efektywności energetycznej:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne)
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów, systemu sprężonego powietrzalub systemu wentylacji, ciągów transportowych
 • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, układów odzysku ciepła z procesów
 •  przemysłowych lub oświetlenia
 • instalację urządzeń OZE z magazynami energii 

Kluczowe kryteria:

 • działania w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków minimum 30% oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia (z wyjątkiem zabytków)
 • zwiększenie efektywności energetycznej linii lub procesów technologicznych na poziomie minimum 10% oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia

Zainteresowała Cię ta dotacja?
Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!