Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji | Śląsk

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji to dotacja dla śląskich firm planujących prace B+R ukierunkowane na transformację gospodarczą i środowiskową.

Kto może ubiegać się o dotację:

  • MŚP oraz duże przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa przedsiębiorstw
  • partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)

Poziom dofinansowania:

  • dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych 
  • oraz do 60% kosztów prac rozwojowych

Nabór wniosków:

od 27 czerwca do 12 września 2024

Cel finansowania:

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na proces transformacji, tj. których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Realizując projekt B+R będzie można uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmiepodniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R

Minimalna kwota dofinansowania:

2 mln PLN

Kluczowe kryteria:

  • Realizacja projektu na terenie województwa śląskiego
  • Zgodność z procesem transformacji (GOZ, energetyka, ekoinnowacje, zmiana profilu działalności, dywersyfikacja)
  • Zgodność z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT)
  • Projekt musi obejmować prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować
  • Realizacja projektu w ciągu 2 lat od podpisania umowy

Alokacja:

222 500 000 PLN

Zainteresowała Cię ta dotacja?
Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!