Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w gospodarkę o obiegu zamkniętym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | PARP

Kto może ubiegać się o dotację:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski

Poziom dofinansowania:

do 85% wydatków kwalifikowanych

Nabór wniosków:

25 czerwca do 10 sierpnia 2024

Cel finansowania:

Wsparcie przedsięwzięć, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Na wsparcie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie, wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty)
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych)
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników

Maksymalna kwota dofinansowania:

3,5 mln PLN

Kluczowe kryteria:

  • wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
  • rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem
  • zakończenie projektu nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Preferencyjne czynniki:

  • finansowa wykonalność projektu
  • posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu

Alokacja:

325 mln PLN

Zainteresowała Cię ta dotacja?
Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!