Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Polska Wschodnia | Działanie FEPW 01.02

Działanie wdrażane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujące wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych

Kto może ubiegać się o dotację:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej
  – tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego
  (z wyłączeniem: m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)

Poziom dofinansowania:

 • do 85% w przypadku pomocy de minimis dla usług doradczych np: koszty audytu technologicznego (dotacja bezzwrotna)
 • do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych np. zakup robotów (dotacja warunkowa)
 • 50% na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej

Nabór wniosków:

od 1 sierpnia do 26 września 2024

Cel finansowania:

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności

Do dofinansowania kwalifikują się:

 • Zakup i wdrożenie:
  + automatów, robotów
  + maszyn i urządzeń technologii Przemysłu 4.0
  + specjalistycznego oprogramowania
  + wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty robót i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z  instalacją maszyn i urządzeń
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego, diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem i wdrożeniem mapy drogowej
 • koszty usług szkoleniowych

Maksymalna kwota dofinansowania:

3 mln PLN

Kluczowe kryteria:

 • realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej
 • przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Premiowane czynniki:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
 • wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji (technologiczny, magazynowy, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie)
 • wdrożenie innowacji produktowej, co najmniej w skali przedsiębiorstwa
 • dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, wykorzystanie materiałów z recyklingu, OZE)

Planujesz inwestycję za min. 800 tys PLN netto i zainteresowała Cię ta dotacja?
Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!