Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw | FE dla Śląskiego 

Na horyzoncie nabór w ramach działania 10.01 dedykowany projektom mającym na celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenie skutków transformacji negatywnie wpływającej na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

Kto może ubiegać się o dotację:

mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa
z województwa śląskiego, realizujące projekt na terenie podregionów:
katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego

Poziom dofinansowania:

przewidywany 40%-60% kosztów netto inwestycji

Nabór wniosków:

planowany na I kwartał 2024 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Przedmiotem i celem naboru jest wsparcie przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim zagospodarowania terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych, pogórniczych i obiektów przemysłowych oraz ich adaptacja w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 • wykorzystanie endogenicznych potencjałów ww. podregionów górniczych pod działalność gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą
 • nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym
  również na cele kulturalne, rekreacyjne, sportowe czy turystyczne, pod warunkiem wykazania realizacji co najmniej jednego celu –gospodarczego, środowiskowego, społecznego lub edukacyjnego
 • realizacja pozytywnych praktyk w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w aspekcie środowiskowym

  prowadzenie robót budowlanych i nabycie materiałów budowlanych 
  nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Minimalna kwota dofinansowania:

10 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

TBA po opublikowaniu dokumentacji konkursowej

Dodatkowe informacje:

 • objęte wsparciem tereny nie mogą być przeznaczone na działalność produkcyjną
 • wyklucza się także działalność deweloperską tj. przeznaczenie terenów na cele mieszkanie
 •  do wsparcia nie kwalifikują się projekty polegające na nabyciu gruntu niezabudowanego i budowy na nim nowej infrastruktury

Zainteresowała Cię ta dotacja? Z chęcią bezpłatnie przeanalizujemy Twój pomysł!

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację online

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!