Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw | FE dla Mazowieckiego 1.1

Kto może ubiegać się o dotację:

 • MŚP
 • duże przedsiębiorstwa
  prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego

Poziom dofinansowania:

 • w komponencie B+R wynosi do 80% kosztów badań przemysłowych (w regionie stołecznym do 50%)
 • oraz do 60% kosztów prac rozwojowych (w regionie stołecznym
  do 50%)
 • w komponencie wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji (w regionie stołecznym do 50%).

Nabór wniosków:

26 stycznia do 6 marca 2024 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • kompleksowe projekty obejmujące cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy (B+R), zakończone wdrożeniem (inwestycja)

Do dofinansowania kwalifikują się:

 • prace B+R stanowią element obowiązkowy projektu
 • fakultatywne moduły dodatkowe:
  – doradztwo, infrastruktura B+R,
  – prace przedwdrożeniowe,
  – wdrożenie (inwestycja),
  – nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji
 • w komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.
 • w komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji

Minimalna kwota dofinansowania:

1,5 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

10 mln PLN

Kluczowe wymagania:

 • wnioskodawca aktywnie prowadził działalność gospodarczą przed ogłoszeniem naboru, tj. czy uzyskiwał przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przynajmniej przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru
 • realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
 • realizacja komponentu badawczo-rozwojowego.
 • zgodność przedsięwzięcia z priorytetowymi kierunkami badań zawartymi w RIS 2030.
 • opracowanie/wdrożenie innowacji co najmniej w skali województwa mazowieckiego.
 • w przypadku pozytywnego wyniku prac B+R – wdrożenie wyników w działalności gospodarczej.
 • koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

Czynniki sukcesu:

 • realizacja projektu we współpracy z organizacją badawczą
 • wnioskodawca posiada personel badawczy – osoby zatrudnione zgodnie z Kodeksem Pracy
 • realizacja projektu przez wnioskodawcę uczestniczącego lub zaangażowanego we współpracę o zasięgu międzyregionalnym lub międzynarodowym
 • projekty w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu (ekoinnowacyjność, gospodarka obiegu zamkniętego, inne) lub projekty realizowane w obszarze Programu Europa Cyfrowa
 • projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • promocja projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania

Zainteresowała Cię ta dotacja? Z chęcią porozmawiam o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!