Transformacja gospodarcza | FE dla Dolnego Śląska 9.4

Dotacja dla MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego na dywersyfikację i unowocześnienie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności.

Kto może ubiegać się o dotację:

 • MŚP prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego w subregionie wałbrzyskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki)

Poziom dofinansowania:

 • dotacja do 70 %

Nabór wniosków:

8 lutego do 28 marca 2024 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach dofinansowania można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się do transformacji subregionu. 

 • zakup maszyn i urządzeń
 • oprogramowania
 • instalacji OZE

Projekty muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego) i wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST.

Budżet:

ponad 45 mln PLN

Kluczowe kryteria:

 • realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie subregionu wałbrzyskiego co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru
 • wolny limit pomocy de minimis

Czynniki sukcesu:

 • utworzenie miejsc pracy
 • uwzględnienie w budżecie wydatków związanych z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn, zasobooszczędne urządzenia, GOZ)
 • wprowadzenie nowego produktu/usługi
 • wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji
 • wprowadzenie innowacji w skali kraju
 • zgodność zakresu projektu z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią)
 • realizacja projektu na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego
 • prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze subregionu wałbrzyskiego powyżej 1 roku

Zainteresowała Cię ta dotacja? Z chęcią porozmawiam o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!