Działanie 1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem, RP Małopolskiego

Firmy z Małopolski mogą skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, a na komponent wdrożeniowy jest to dotacja warunkowa.

Kto może ubiegać się o dotację:

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów tj. organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Dofinansowanie można otrzymać na:

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty:

 • komponent B+R – prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;
 • komponent wdrożeniowy – wdrożenie wyników prac B+R, tj. wsparcie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie wskazanym w lit. a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

Poziom i rodzaj dofinansowania:

W przypadku pomocy publicznej na projekty badawczo – rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%,

W przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 35%,
 • pozostali beneficjenci – 25%.

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 50%,
 • pozostali beneficjenci – 40%.

W przypadku pomocy de minimis maksymalna intensywność wsparcia wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania:

30 mln PLN

Nabór wniosków:

od 31 lipca do 26 września 2023 r.

Kluczowe wymagania:

 • uwzględnienie w projekcie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji wdrożeniowej,
 • wpisywanie się w regionalne inteligentne specjalizacje,
 • opracowanie innowacji co najmniej w skali polskiego rynku,
 • wartość wydatków kwalifikowalnych komponentu wdrożeniowego nie może przekraczać 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy? Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!