Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Kolejny krok w stronę rozwoju Przemysłu 4.0. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 stanowi istotną inicjatywę, mającą na celu utrwalenie warunków sprzyjających biznesowej konkurencyjności.
W ramach tego programu realizowany jest konkurs 1.2 „Automatyzacja
i robotyzacja w MŚP”, który ma za zadanie wspierać rozwój Przemysłu 4.0
w przedsiębiorstwach z obszarów Polski Wschodniej.

Kto może ubiegać się o dotację:

Dofinansowanie z FEPW jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej z 6 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego.

Maksymalna wartość dofinansowania:

3 mln PLN

Poziom dofinansowania:

do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy

Nabór wniosków:

od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 r.

Cel działania:

Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • audyt technologiczny, diagnozę dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0, 
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Do dofinansowania kwalifikują się:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego lub diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych, koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy? Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju w LPW Grupa

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!