Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | Granty na cyfryzację | Wsparcie na transformację cyfrową polskich MŚP

Projekt Dig.IT opiera się na 3 głównych filarach:

#1. Doradztwo przedwdrożeniowe #2. Granty na sfinansowanie procesu transformacji #3. Działania upowszechniające ideę transformacji

Kto może ubiegać się o dotację:

MŚP z całej Polski z sektora przemysłu, produkcji
i usług na rzecz przemysłu, 
którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez proces transformacji cyfrowej

Poziom dofinansowania:

 • do 50% w formie pomocy de minimis, refundacji jednorazowo lub w traszach

Nabór wniosków:

II kwartał 2024

Co możesz sfinansować
z projektu Dig.IT?

W części obligatoryjnej projektu:

 • koszty nabycia i wdrożenia gotowych technologii cyfrowych do działalności przedsiębiorstwa
 • zlecenia na indywidualne zamówienie prac programistycznych w celu powstania technologii cyfrowych i wdrożenia wytworzonej technologii do działalności przedsiębiorcy

W części fakultatywnej projektu:

 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
 • koszty niezbędnych środków trwałych
 • koszt nabycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów (innych niż środki trwałe)

  Maksymalny, łączny udział kosztów kwalifikowalnych w ramach komponentu fakultatywnego wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

 • automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Minimalna kwota dofinansowania:

150 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

850 tys. PLN

Kluczowe kryteria przyznania grantu:

 • średnia roczna wysokość przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich 3 lat jest wyższa od wartości wnioskowanego dofinansowania
 • wnioskodawca nie jest w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
 • sytuacja finansowa Wnioskodawcy pozwala na zrealizowanie projektu oraz utrzymanie jego rezultatów w 3-letnim okresie trwałości

Kryteria preferencyjne dla projektów:

 • poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
  – automatyzacja niebezpiecznych zadań 
  – minimalizacja kontaktu z niebezpiecznymi substancjami
  – wykorzystanie technologii cyfrowych do monitorowania warunków
  pracy 
  – dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • usprawnienie relacji z klientem
  – rozbudowane opcje zakupów online
  – usługi posprzedażowe dostępne zdalnie
  – automatyzacja obsługi klienta
  – personalizacja oferty 
 • cyberbezpieczeństwo i technologie wspierające „Drogę ku cyfrowej dekadzie”
  – wzmacnianie cyberbezpieczeństwa
  – wykorzystanie przetwarzania w chmurze
  – analiza dużych zbiorów danych
  – implementacja sztucznej inteligencji

Kryteria premiujące dla projektów:

 • preferencja mikro i małych względem średnich firm
 • zrównoważony rozwój gospodarczy
  – redukcja emisji zanieczyszczeń 
  – optymalizacja zużycia energii
  – racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi
  – promowanie odnawialnych źródeł energii
  – zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów i odpadów
 • przewaga konkurencyjna
  – konkurencyjność cenowa
  – poprawa jakości produktów / usług
  – innowacje technologiczne
  – elastyczność w dostarczaniu produktów / usług
  – możliwość wprowadzania nowych produktów / usług

Alokacja:

140 mln PLN

Zobacz prezentację:

Zainteresowała Cię ta dotacja?
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji! Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!
Współpraca z naszymi ekspertami gwarantuje, że otrzymasz kompleksowe wsparcie, które pomoże Ci z sukcesem zaplanować proces transformacji cyfrowej Twojego biznesu. 

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!