Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację w Małopolsce Zachodniej

Działanie 8.7 wdrażane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferującym bezzwrotne dotacje dla firm z Małopolski Zachodniej. Typ projektu A Inwestycje rozwojowe, prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o dotację:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej tj. w powiecie chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim oraz wadowickim.

Poziom dofinansowania:

 • w ramach pomocy de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%
 • w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70 %

Maksymalna kwota dofinansowania:

10 mln PLN

Nabór wniosków:

od 31 lipca do 5 września przedłużony do 19 września 2023 r.

Cel działania:

Wsparcie inwestycji rozwojowych (w tym produkcyjnych, logistycznych i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na inwestycje rozwojowe dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy, zmiany profilu lub rozszerzenia działalności,
 • dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych oraz oprogramowania.

Do dofinansowania kwalifikują się:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym:
  + wydatki na zakup środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
  + zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów, usług czy procesów biznesowych,
  + zakup nieruchomości wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu ( limit do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów, a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki do 15%),
 • cross-financingpodnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez np: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności (limit – do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP np: doradztwo
  (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kluczowe kryteria:

 • wysoki stopień przygotowania projektu do realizacji 
 • utworzenie nowych miejsc pracy
 • uruchomienie nowego profilu działalności i/lub wprowadzenie nowego produktu/usługi do oferty
 • wprowadzenie innowacji na poziomie kraju lub regionu
 • wdrożenie wyników prac B+R lub wynalazków objętych patentem
 • realizacja projektu na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gmin zmarginalizowanych
 • realizacja projektu na terenie gmin górniczych

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy? Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!