Kredyt ekologiczny czyli bezzwrotna dotacja dla firm!

To kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – potocznie określany jako „Kredyt ekologiczny” – ale jest to bezzwrotna dotacja wypłacana w formie tak zwanej „premii ekologicznej”.

Kolejna runda naboru wniosków na Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 – „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027).

Dla kogo:

 • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
 • small mid-cap (≤499 pracowników)
 • mid-cap (≤3000 pracowników)

Ważne, aby podmiot wnioskujący posiadał zdolność kredytową!

Nabór wniosków:

 • od 25 kwietnia do 25 lipca 2024
 • od 17 października do 30 grudnia 2024

Wysokość dotacji:

od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych
(zależna od statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji w ramach wydatku, lokalizacji przedsięwzięcia)

Dofinansowanie
można przeznaczyć na:

 • modernizację posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków)
 • zakup instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • zakup środków trwałych
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
 • raty z tytułu umowy leasingu
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem

Zasada działania:

 1. Przygotowanie audytu energetycznego
 2. Uzyskanie promesy kredytowej w banku komercyjnym 
 3. Wykonanie audytu energetycznego
 4. Złożenie wniosku do BGK
 5. Ocena wniosku
 6. Podpisanie umów
 7. Przyznanie premii ekologicznej


Ważne: Warunkiem złożenia wniosku jest uzyskanie na podstawie wykonanego audytu energetycznego, oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 30%, w wyniku zrealizowania zaplanowanej inwestycji!

Kontakt

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!