Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na Śląsku

Dotacja na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii w firmach na Śląsku

Kto może ubiegać się o dotację:

 • MŚP
 • duże przedsiębiorstwa
 • konsorcja przemysłowe
 • konsorcja przemysłowo-naukowe
  prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego

Poziom dofinansowania:

 • dotacja do 80% (badanie przemysłowe, prace rozwojowe)
 • dotacja do 50% (infrastruktura B+R)

Nabór wniosków:

25 stycznia do 29 kwietnia 2024 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • prace B+R
  prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych.
 • infrastruktura służąca przedsiębiorcom na rzecz prowadzenia prac B+R

Do dofinansowania kwalifikują się:

 • prace B+R
  – wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego
  – zakup usług zewnętrznych
  – koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej
  – amortyzacja budynków
  – koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów
  – nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  – koszty operacyjne
  – zakup materiałów i środków eksploatacyjnych
  – koszty pośrednie (ogólne)
 • infrastruktura B+R
  – grunty
  – nieruchomości zabudowane
  – środki trwałe/dostawy
  – roboty budowlane
  – wartości niematerialne i prawne

Minimalna kwota dofinansowania:

2 mln PLN

Budżet:

ponad 376 mln PLN

Kluczowe kryteria:

 • projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące
 • w przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować i może trwać maksymalnie 2 lata
 • w przypadku infrastruktury B+R projekt może trwać maksymalnie rok i należy przedstawić plan dotyczący prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura

Zainteresowała Cię ta dotacja? Z chęcią porozmawiam o Twoim projekcie!
 Wypełnij ankietę – kartę projektu.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!