2.5 FEnIKS: Woda do spożycia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dedykowany projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Kto może ubiegać się o dotację:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności od 15 tys. mieszkańców.

Poziom dofinansowania:

do 70%

Nabór wniosków:

od 31 października 2023 r. do  31 stycznia 2024 r.

Przedmiot i cel naboru:

Celem działania jest wspieranie przedsięwzięć, które dotyczą:

  • budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane będą zadania związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości np.: modernizacja lub naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa.

  • zadania związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.
  • możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa (w uzasadnionych przypadkach)

Minimalna kwota dofinansowania:

500 000 PLN

Budżet:

300 mln PLN

Brzmi interesująco? Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!