Makroinwestycje w MŚP – min. 5 mln PLN do wzięcia dla firm ze Śląska

Pierwszy nabór w ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji startuje już 16 maja 2023 r. i potrwa do 4 lipca 2023 r. – typ projektu Makroinwestycje w MŚP. Przewidziana alokacja środków to aż 400 mln PLN.

Nabór wniosków:

 • Nabór rozpoczyna się już od 16 maja 2023 r. i potrwa do 4 lipca 2023 r.

Dla kogo i na co:

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe z województwa śląskiego, realizujące projekt na terenie podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego. Ze wsparcia wykluczone są projekty zlokalizowane na terenie podregionu częstochowskiego.
 • Projekt musi przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in.: poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.
 • Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wysokość
dofinansowania:

 • Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa mikro i małe mogą otrzymać refundację do 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • Refundacja w przypadku firm średnich wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wartość kwoty dofinansowania dla naboru na makroinwestycje wynosi minimum 5 mln PLN

Kluczowe kryteria

 • Utworzenie min. trzech miejsc pracy
 • Wdrożenie GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego) w projekcie: projektowanie zrównoważonych produktów, zapobieganie powstawaniu odpadów i stosowanie obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych.
 • Zastosowanie OZE
 • Innowacyjność produktowa lub procesowa

Kontakt

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju w LPW Grupa

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!