Zarządzanie i nadzór inwestorski

Na etapie realizacji projektów bierzemy w nich czynny udział jako podmiot zarządzający i/lub nadzorujący, świadcząc usługę zarządzania projektem oraz nadzorów inwestorskich. Zapewniamy inspektorów nadzoru we wszystkich branżach, którzy swoim doświadczeniem i praktyką zapewniają usługi najwyższej jakości. Zarządzając projektami, świadczymy usługi związane z rozliczeniem i sprawozdawczością oraz doradztwo związane z zamówieniami publicznymi.

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Miasto Czechowice – Dziedzice

Inżynier Kontraktu dla projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Alwerni”.

Predica Sp. z o.o.

Zarządzanie projektem pn. „Prace badawczo – rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness”.