Transport publiczny

Usługi związane z transportem publicznym obejmują m. in. następujące analizy i opracowania:

$

Strategia rozwoju transportu publicznego

$

Zrównoważony plan mobilności miejskiej

$

Plan transportowy

$

Kompleksowe badania ruchu

$

Studium komunikacyjne

$

Model ruchu

$

Strategia elektromobilności

$

Analizy parkingowe

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Miasto Poznań

Kompleksowe analizy obszaru Miasta Poznania – dzielnic (Jeżyce, Łazarz, Wilda) pod kątem optymalizacji parkowania.

Miasto Rzeszów

Wykonanie aktualizacji modelu ruchu w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Gmina Nysa

Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030r. wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.