Smart Water Assistance

W ramach prowadzonej działalności uruchomiliśmy dla Państwa nowy produkt pod nazwą „Smart Water Assistance (SWA)”. To nowoczesna, innowacyjna i unikatowa na rynku, usługa polegająca na kompleksowym przygotowaniu i prowadzeniu projektów inwestycyjnych w obszarze wody, w szczególności w branży: wodno-kanalizacyjnej, przeciwpowodziowej, hydrologicznej, oczyszczania ścieków, itp.

Usługa obejmuje w szczególności: 

$

przygotowanie koncepcji realizacji projektu

$

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

$

przygotowanie dokumentacji projektowej, wraz z pozwoleniem budowlanym

$

opracowanie studium wykonalności projektu

$

pozyskanie finansowania zewnętrznego, w szczególności z UE

$

doradztwo prawne na etapie zamówień publicznych

$

w przypadku braku finansowania unijnego - przeprowadzenie całej procedury związanej z wyborem partnera prywatnego, jeśli projekt kwalifikuje się do partnerstwa publiczno-prywatnego

$

zarządzanie i rozliczenie projektu

$

usługa pomocy technicznej i/lub Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski)

agsdi-world

Usługa oferowana dla branż: