Partnerstwo publiczno-prywatne

Świadczymy usługi doradcze polegające na kompleksowym prowadzeniu projektu, aż do ostatecznego podpisania umowy pomiędzy partnerami. Nasze usługi obejmują:

$

Analizy przedrealizacyjne

$

Market testing

$

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

$

Prowadzenie i udział w dialogu/negocjacjach

$

Wypracowanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

$

Zamknięcie prawne i finansowe projektu

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Miasto Stołeczne Warszawa

Kompleksowe doradztwo dla przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia częściowej modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy przy udziale inwestora prywatnego.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Doradztwo finansowe i prawne w zakresie wykonania analizy przedrealizacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Instytutu (budynków laboratoryjno-biurowych) Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie”.

Miasto Łódź

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa parkingów w centrum Miasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.