Dotacje unijne

W ramach tej usługi przygotowujemy dla naszych klientów z sektora publicznego jak i prywatnego:

$

Analizę pomysłu na projekt

$

Wniosek o dofinansowanie

$

Biznes plan/studium wykonalności

$

Inne niezbędne załączniki

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Asten Group Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych” w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cosmotech Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym elektrycznym wózkiem inwalidzkim” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasto Rzeszów

Studium Wykonalności dla projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.