Kolej(+)na umowa podpisana

16.11.2021

W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla zadania: „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy” Projekt realizowany będzie w ramach Programu Kolej+

W ramach zadania będziemy prowadzić działania w podziale na następujące etapy:
Etap I: Pozyskanie danych i prace wstępne.
Etap II: Wykonanie prognoz ruchu.
Etap III: Dokonanie oceny rozwiązań w zakresie eksploatacyjnym.
Etap IV: Oszacowanie kosztów dla wariantów – wstępne RCO, a także wskazanie istotnych kwestii technicznych.
Etap V: Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu.
Po wykonaniu powyższych etapów nasz zespół dokona oceny wpływu Projektu na uzyskanie/usprawnienie/zoptymalizowanie połączenia Miasta z miastem wojewódzkim, a także opracuje PFU lub OPZ w zależności od decyzji Zamawiającego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum z firmą International Management Services Sp. z o.o.

Inne wiadomości:

A tak się bawimy…

Ekipa LPW wraz z rodzinami i zaprzyjaźnioną firmą bawiła się na corocznym Pikniku Piłkarskim, będącym przyjemnym oderwaniem się od codziennych trudów projektowych. Był grill, sport, zabawy dla dzieci, rywalizacja, duch zachowań fair play… Kulminacyjnym punktem...

LPW Projektuje

Miło nam ogłosić, że niedawno podpisaliśmy kolejną umowę na wykonanie usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy dla Końskich w ciągu DW 749 – I etap (od DW 728 do DW 749) długość około 2,0 km”. Do naszych zadań należeć będzie:...

LPW dla Portu Gdynia!

LPW, na podstawie zawartej umowy, opracuje dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dokumentację projektową częściowej przebudowy torów i nawierzchni kolejowo-drogowych wraz z infrastrukturą na terenie ZMPG S.A. W ramach zlecenia opracujemy projekt budowlany...

STEŚ dla Bieszczad!

LPW zrealizuje kolejny projekt dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Tym razem będzie to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe – połączenie Przemyśla z Bieszczadami. Zakres prac obejmuje w szczególności: Wstępne określenie możliwych korytarzy...