Dotacje dla szpitali – rusza konkurs „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”.

8.03.2022

Niebawem ruszy nabór na dotacje 100% dofinansowania w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla podmiotów leczniczych. Planowany termin naborów to kwiecień, a orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to powyżej 800 mln złotych.

Dotacje_szpitale

Wsparcie przeznaczone jest dla:

  • oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.
  • pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej.

Zakres dofinansowania dotyczy:

– robót budowlanych, doposażenia, w tym zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

Zapraszamy zainteresowane instytucje do kontaktu z nami i rozmów na temat kompleksowej współpracy i wsparcia na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (PFU) oraz w zakresie opracowania wniosku, studium wykonalności i wymaganych załączników.

Jako grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w usługach doradczych dla jednostek sektora publicznego
i prywatnego posiadamy w swoim portfolio ponad 100 projektów zrealizowanych dla szpitali. Pomagamy podmiotom z obszaru opieki zdrowotnej w skutecznym aplikowaniu o dotacje unijne, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Dotychczas pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje unijne o wartości ponad 5 mld zł. Wspieramy instytucje publiczne oraz inwestorów prywatnych na każdym etapie realizacji przedsięwzięć.
Pomagamy w kreacji pomysłu na projekt, przygotowujemy wstępne analizy prawno-finansowo-techniczne, tworzymy model finansowy, wniosek o dofinansowanie, biznes plan przedsięwzięcia, bierzemy czynny udział
w negocjacjach z Instytucją Oceniającą, zarządzamy projektem aż do ostatecznego rozliczenia i odbioru inwestycji.
Dodatkowo w ramach grupy LPW świadczymy także także usługi w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji działalności podmiotów leczniczych, a Dział Inżynieryjny wspiera szpitale przy inwestycjach w zakresie technicznym (koncepcja, PFU).

Zapraszamy do współpracy! Wystarczą 4 proste kroki:

  1. Skontaktuj się z nami.
  2. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na pozyskanie dotacji.
  3. Podejmiemy decyzję o współpracy i ustalimy warunki.
  4. Rozpoczniemy prace nad dokumentacją aplikacyjną!

Nie czekaj – rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na kwiecień 2022 roku.
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!

biuro@lpw-consulting.pl
Tel: 530 598 099

Inne wiadomości:

Finansowanie fotowoltaiki, oświetlenia led lub kogeneracji!

Szukasz interesującego finansowania fotowoltaiki, oświetlenia led lub kogeneracji? Świetnie trafiłeś! Mamy dla Ciebie rozwiązanie w postaci korzystnego, stałego abonamentu miesięcznego o wartości mniejszej niż Twój dotychczasowy rachunek za energię!

Robogrant – dotacje dla producentów mebli

Zgodnie z informacją prasową już niebawem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs “Robogrant”, którego nabór ma się rozpocząć II kwartale 2022 roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące meble starać się będą mogły o dotację w wysokości maksymalnej 850 tys. zł na robotyzację i automatyzację swojej działalności poprzez zakup różnego rodzaju robotów przemysłowych w tym m.in.: kobotów, autonomicznych robotów mobilnych (AMR), zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV), robotów przegubowych czy hybryd.

Dotacje dla szpitali – planowany nabór wniosków od 29.04 do 30.05.2022 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło termin planowanego naboru wniosków od 29 kwietnia do 30 maja 2022 roku na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.