100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasiło I konkurs NUTRITECH!

2.06.2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 6 lipca do 30 września br., do godz. 16:00.

Temat zdrowego odżywiania oraz zrównoważonej gospodarki żywnościowej to ważny element w kontekście dbania o środowisko naturalne, zachowania bioróżnorodności oraz produkcji ekologicznej. Coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój nowoczesnych technologii związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją żywności. Znajduje to odzwierciedlenie w Programie rządowym NUTRITECH, zatwierdzonym przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres tematyczny I konkursu NUTRITECH obejmuje trzy obszary:

I.   Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, m.in. Chorobami dietozależnymi.

II.   Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

III.   Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Kto może sięgać po granty?

O dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe mogą się starać przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów zawiera się w przedziale 1-10 mln zł.
Okres realizacji projektów w ramach umowy wynosi od 1 roku maksymalnie do 4 lat.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia: 25 maja 2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., godz. 16:00
  • Wyniki konkursu NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Pozostałe szczegóły dostępne w opisie programu NUTRITECH tutaj.

ZAINTERESOWANE FIRMY ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Skontaktuj się z nami i skorzystaj  z bezpłatnych konsultacji eksperta!
Napisz e-mail: [email protected] lub zadzwoń  tel: + 48 530 598 099

Czytaj pozostałe aktualności Grupy LPW.

Inne wiadomości:

Finansowanie fotowoltaiki, oświetlenia led lub kogeneracji!

Szukasz interesującego finansowania fotowoltaiki, oświetlenia led lub kogeneracji? Świetnie trafiłeś! Mamy dla Ciebie rozwiązanie w postaci korzystnego, stałego abonamentu miesięcznego o wartości mniejszej niż Twój dotychczasowy rachunek za energię!

Robogrant – dotacje dla producentów mebli

Zgodnie z informacją prasową już niebawem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs “Robogrant”, którego nabór ma się rozpocząć II kwartale 2022 roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące meble starać się będą mogły o dotację w wysokości maksymalnej 850 tys. zł na robotyzację i automatyzację swojej działalności poprzez zakup różnego rodzaju robotów przemysłowych w tym m.in.: kobotów, autonomicznych robotów mobilnych (AMR), zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV), robotów przegubowych czy hybryd.