Transport

Projekty w obszarze Transportu, w szczególności transportu publicznego, to jedna z kluczowych naszych kompetencji. Zespoły złożone z ekspertów różnych specjalizacji (projektanci, ekonomiści, inżynierowie ruchu, prawnicy, eksperci w zakresie badań społecznych) pozwalają nam na realizację dużych, strategicznych projektów transportowych. Przygotowujemy dla naszych klientów strategie rozwoju transportu, plany mobilności miejskiej, kompleksowe badania ruchu, studia wykonalności, kompleksowe analizy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży transport przez naszych ekspertów:

Miasto Wrocław

Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i Otoczeniu – KBR 2018.

Miasto Zabrze

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017 – 2026.

Miasto Olsztyn

Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym (MOF Olsztyn).