Przedsiębiorczość

Nasze zintegrowane zespoły eksperckie realizują projekty bezpośrednio dla firm jak i Instytucji Otoczenia Biznesu. Budujemy strategie rozwoju biznesu, wspieramy start-upy, pozyskujemy finansowanie zewnętrzne oraz realizujemy projekty w zakresie innowacji i badań. W sytuacjach kryzysowych przygotowujemy plany restrukturyzacji lub optymalizacji procesów biznesowych. Nasze doświadczenie to także wsparcie dla IOB, np. parków technologicznych, którym pomagamy w budowie strategii czy systemu wsparcia dla MŚP.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży przedsiębiorczość przez naszych ekspertów:

Centrum Rozwoju Transportu

Opracowanie Strategii rozwoju Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego.

Micon Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności”.

Kielecki Park Technologiczny

Rozwój pakietu usług prorozwojowych KPT dla MŚP.