Ochrona środowiska

Ta branża obejmuje projekty dotyczące inwestycji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpowodziowych czy z zakresu gospodarki odpadami. Profesjonalne podejście do realizacji tego rodzaju inwestycji zapewnia nam stałych klientów, którzy wracają do nas z kolejnym pomysłami do realizacji. Kompleksowość obejmuje m. in. opracowywanie takich dokumentów jak studia wykonalności, koncepcje i dokumentacje projektowe, oceny oddziaływania na środowisko, zarządzanie i nadzór inwestorski, kompleksowe analizy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży ochrona środowiska przez naszych ekspertów:

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Alwerni”.

MPK w Gostyninie Sp. z o.o.

Opracowanie analiz przedrealizacyjnych dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – chrońmy krople deszczu”