Nowe technologie

Świat Nowych Technologii to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Nasze zespoły ekspertów technologicznych realizują projekty doradcze zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. W szczególności projekty z obszaru Smart City wymagają interdyscyplinarnych zespołów, technologiczno-ekonomicznych, które skutecznie wdrażają innowacyjne rozwiązania dla miast, aglomeracji i mieszkańców.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży nowe technologie przez naszych ekspertów:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadnia pn. „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną”.

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Wykonanie Specyfikacji Technicznych dla rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych dla miasta Rzeszowa w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Miasto Wrocław

Przygotowanie Aplikacji mobilnej do automatycznego rejestrowania podróży użytkowników na podstawie danych GPS.