Energetyka

Branża energetyczna wymaga najwyższej klasy specjalistów. Nasze zintegrowane zespoły ekspertów (ekonomistów, prawników, projektantów, inżynierów energetyki, ciepłownictwa, gazu) zapewniają skuteczne i profesjonalne podejście do realizacji takich projektów. Przygotowujemy dokumentacje projektowe, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty energetyczne, studia wykonalności, dokumentacje przetargowe, kompleksowe analizy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży energetyka przez naszych ekspertów:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Koordynację zapisów umownych w zakresie formalno-handlowym na etapie wyboru wykonawców ograniczonej modernizacji bloku nr 2 oraz dostosowania jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Kompleksowe usługi doradztwa prawnego, finansowego i technicznego w ramach projektu pn. „Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy miejskiej Koło w formule PPP”.

Miasto Mikołów

Kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe
i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w Mikołowie”.