Budownictwo

W branży Budownictwo, w szczególności w zakresie budynków użyteczności publicznej realizujemy kompleksowe projekty od koncepcji aż do ostatecznego oddania budynku do użytku. Realizujemy interdyscyplinarne projekty oparte na ekspertach prawnych, ekonomicznych i technicznych. Przygotowujemy kompleksowe projekty obejmujące koncepcje techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje projektowe, studia wykonalności, pozyskanie finansowania zewnętrznego, zarządzanie projektem i nadzór inwestorski, rozliczanie oraz zamówienia publiczne, kompleksowe analizy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Usługi realizowane w ramach branży

agsdi-billboard

Przykładowe projekty realizowane w ramach branży budownictwo przez naszych ekspertów:

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.

Kielecki Park Technologiczny

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Inkubatora Logistycznego – pn. Rotterdam Inc wraz z opracowaniem Studium Wykonalności projektu

Miasto Mikołów

Kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie”.